dzisiaj jest: 19 września 2017. imieniny: Konstancja, January
 
Koła zainteresowań

Działalność kół ma na celu stworzenie filozoficznego forum dyskusyjnego, dzięki któremu uczniowie Technikum Drzewnego i Leśnego zyskują okazję do spotkań z  uniwersalnymi, współczesnymi problemami.

Spotkania stanowić mają pretekst do kształtowania własnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim do doskonalenia zmysłu krytycznego, umiejętności krytycznego dyskursu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje intelektualne. Pola tematyczne, na jakich koncentruje się działalność kół, wyznaczone mają być przez indywidualne zainteresowania uczniów.

Ważnym jednak wskazaniem jest to, by podejmowane były tu tematy najbardziej aktualne i istotne dla współczesnego człowieka. Duże znaczenie ma również to, by w pracy nad wybranymi problemami można było wykorzystać interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką reprezentują uczniowie uczestniczący w spotkaniach danego koła. Każdy z nas nosi w sobie pytania filozoficzne. Każdy ma w sobie potencjał krytycznego myślenia. Spotkania w ramach naszych kół stwarzają kolejną możliwość wartościowego wykorzystania i „wydobycia” tych potencjalności.

Jacek Popis


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK

Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dla kl. III i IV TL)

prowadząca - Kornelia Tęcza, godz. 13.20

 

Koło języka angielskiego (dla kl. III LO)

prowadząca - Anna Witkowska-Niezgoda, godz. 13.30 – 14.15 

 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00


Koło biologiczne (zajęcia fakultatywne dla maturzystów kl. IV TL)

prowadzący - Jacek Popis, godz. 12.30 – 13.15

 

WTOREK

Koło „Sygnalistów”

prowadzący - Krzysztof Giedyk, godz. 14.15-15.00

 

Przygotowanie do egzaminów zawodowych

prowadzący - Łukasz Majewski, godz. 14.15 – 16.00

 

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

prowadząca - Anna Kublik, godz.12.35 – 13.20

 

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego (dla kl. III LO)

prowadząca - Elżbieta Dziedzicka, godz. 13.30 – 14.15

 

Koło plastyczne

prowadzący - Mirosław Dziedzicki, godz. 18.00

 

Konsultacje przedmiotowe

prowadząca - Bogumiła Stankowska, od godz. 12.25 

Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dla kl.III i IV TD)

prowadzący - Bogusław Szumilas, godz. 14.20 – 15.05


ŚRODA

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego (kl. III LO)

prowadząca - Elżbieta Dziedzicka, godz. 14.15 – 15.05

 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

CZWARTEK 

Fakultet maturalny z języka angielskiego (dla kl. IV) 

prowadząca -  Elżbieta Zagożdżon-Dola, godz. 14.15 – 14.45

 

Spotkania Samorządu Szkolnego 

prowadząca -  Marta Mroczek, godz. 12.35 – 13.20

 

Koło zainteresowań z przedmiotu Bezpieczeństwo Publiczne (dla kl. III LO) 

prowadzący -  Michał Lenard, godz. 14.15 – 15.00

 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

PIĄTEK

Koło zainteresowań z przedmiotu Bezpieczeństwo Publiczne (dla kl. II LO) 

prowadzący - Michał Lenard, godz. 14.15 – 15.00