dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Koła zainteresowań

Działalność kół ma na celu stworzenie filozoficznego forum dyskusyjnego, dzięki któremu uczniowie Technikum Drzewnego i Leśnego zyskują okazję do spotkań z  uniwersalnymi, współczesnymi problemami.

Spotkania stanowić mają pretekst do kształtowania własnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim do doskonalenia zmysłu krytycznego, umiejętności krytycznego dyskursu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje intelektualne. Pola tematyczne, na jakich koncentruje się działalność kół, wyznaczone mają być przez indywidualne zainteresowania uczniów.

Ważnym jednak wskazaniem jest to, by podejmowane były tu tematy najbardziej aktualne i istotne dla współczesnego człowieka. Duże znaczenie ma również to, by w pracy nad wybranymi problemami można było wykorzystać interdyscyplinarny charakter wiedzy, jaką reprezentują uczniowie uczestniczący w spotkaniach danego koła. Każdy z nas nosi w sobie pytania filozoficzne. Każdy ma w sobie potencjał krytycznego myślenia. Spotkania w ramach naszych kół stwarzają kolejną możliwość wartościowego wykorzystania i „wydobycia” tych potencjalności.

Jacek Popis


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 

 

PONIEDZIAŁEK

Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

(dla kl. III i IV TL)

prowadząca - Kornelia Tęcza, godz. 13.20

 

Koło języka angielskiego

prowadząca - Anna Witkowska-Niezgoda, godz. 13.30 – 14.15 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  (zajęcia dla kl. I i II )

prowadzący - Jacek Popis, godz. 18.00 – 19.00

 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

WTOREK

Koło „Sygnalistów”

prowadzący - Krzysztof Giedyk, godz. 14.15-15.00

 

Przygotowanie do egzaminów zawodowych

prowadzący - Łukasz Majewski, godz. 16.00 – 18.00

 

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

prowadząca - Anna Kublik, godz.12.35 – 13.20

 

Zajęcia przygotowujące do matury i konsultacje z języka polskiego (dla kl. III LO)

prowadząca - Elżbieta Dziedzicka, godz. 13.30 – 14.15

 

Koło plastyczne

prowadzący - Mirosław Dziedzicki, godz. 18.00

 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

ŚRODA

 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

„Wyczarowane z drewna”

prowadzący – Marcin Tomaszewski, godz.14.00 – 16.00

 

CZWARTEK 

SKS na siłowni

prowadzący - Tomasz Lewikowski, godz. 19.00

 

PIĄTEK

Konsultacje przedmiotowe

prowadząca - Bogumiła Stankowska, od godz. 9.40 – 10.25 

 

Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dla kl.III i IV TD)

prowadzący - Bogusław Szumilas, godz. 12.30 – 13.20

 

Koło zainteresowań z przedmiotu Bezpieczeństwo Publiczne (dla kl. III LO) 

prowadzący - Michał Lenard, godz. 14.15 – 15.00

 

Spotkania Samorządu Szkolnego 

prowadząca -  Marta Mroczek, godz. 11.30 -12.25

 

 

przygotował: Jacek Popis                                         zatwierdzono: RP z dnia 12 IX 2017

 

 


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018 (pdf)