dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Artykuły

Regulamin IV Nocnego Rajdu po Puszczy Kozienickiej „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci”

 


Regulamin

IV Nocnego Rajdu po Puszczy Kozienickiej

„W poszukiwaniu Kwiatu Paproci”

 

Garbatka-Letnisko - 08.06.2018 r.

 

 

I. Cele rajdu.

 • Popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznawstwa
 • Poznawanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Puszczy Kozienickiej
 • Popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży
 • Integracja środowisk SK PTSM oraz młodzieży szkolnej
 • Upowszechnianie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu
 • Poznawanie historii i kultury dawnych Słowian
 • Kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy
 • Zdobywanie umiejętności pracy zespołowej

 

II. Organizatorzy i wspierający zadanie.

 • Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska”
  w Radomiu
 • Starostwo Powiatowe w Radomiu - nagrody
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku

 

III. Termin i miejsce rajdu.

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę na wyznaczonej trasie
  w dniu 08 czerwca 2018r. (piątek)
 • Dojazd na start rajdu pociągiem PKP stacja Garbatka – Letnisko.
 • Rozpoczęcie rajdu na placu Szkoły Drzewnej i Leśnej
  w Garbatce-Letnisku godz. 20.00
 • Uroczyste zakończenie trasy na Starej Strzelnicy
 • Powrót pociągiem PKP.

 

IV. Trasa rajdu.

 • Plac Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbatce- Letnisku - zbiornik wodny „Budowa” na rzecze Rzeźniczce - Źródlisko „Krępiec” - „Cypelek” nad Brzeźniczką - Łąki nad Brzeźniczką- Dawna strzelnica, miejsce „Rykowiska” Technikum Drzewnego i Leśnego.

 

V. Konkursy i zabawy

 • Konkurs wiedzy o kulturze dawnych Słowian.
 • „Puszczanie Wianków”
 • Wybory i koronowanie Króla i Królowej rajdu.
 • Wybór najatrakcyjniejszego totemu drużyny, o jak największym ładunku elementów kultury dawnych Słowian.
 • Poszukiwanie posągu Światowida.
 • Poszukiwanie Kwiatu Paproci.
 • Gra terenowa „Świetlik”.
 • Pieczenie kiełbasek, ziemniaków i gotowanie napoju ziołowego z mięty.
 • Opowieść o Puszczy Kozienickiej (zaproszony gość).
 • Konkurs na najciekawszy reportaż z elementami dokumentacji fotograficznej z Rajdu (prace należy nadesłać do 05 września 2018 roku. Rozstrzygnięcie 19 września 2018r.)

 

VI. Warunki uczestnictwa.

 • Zgłoszenia na rajd należy dokonywać na Karcie Uczestnictwa według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2018r. do kol. Justyny Wulkiewicz – 609 841 477 lub na
  e-mail: justynawul@interia.pl
 • W rajdzie uczestniczą 10-osobowe drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowe i organizacje młodzieżowe pod opieką nauczyciela
 • Wpisowe w wysokości 7 zł od osoby wraz ze zgłoszeniem
 • Opiekunowie są zwolnieni z odpłatności
 • Uczestnicy zobowiązani są do ubioru w stroje inspirowane kulturą dawnych Słowian

 

VII. Świadczenia.

 • Ubezpieczenie dla uczestników
 • Przewodnik
 • Opis trasy
 • Znaczek rajdowy
 • Nagrody rzeczowe za zajęcie czołowych miejsc w konkursach
 • Pamiątkowe dyplomy dla drużyn i opiekunów
 • Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek.

VIII. Obowiązki uczestników.

 • Przestrzeganie Karty Turysty oraz niniejszego regulaminu
 • Wzajemna pomoc i nieużywanie alkoholu ani środków odurzających w czasie trwania rajdu
 • Posiadanie odpowiedniego stroju turystycznego oraz apteczki
 • Bezwzględne przestrzeganie poleceń opiekunów oraz kierownictwa rajdu
 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • Posiadanie legitymacji szkolnej lub PTSM
 • Posiadanie stroju inspirowanego kulturą dawnych Słowian  

 

 IX. Postanowienia końcowe.

 • Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada placówka delegująca
 • Kierownictwo może usunąć osoby nie przestrzegające Karty Turysty i zasad Regulaminu Rajdu, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa do świadczeń i zwrotu kosztów
 • Młodzież do lat 18 może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby pełnoletniej za zgodą opiekunów prawnych
 • Za bezpieczeństwo grup odpowiadają opiekunowie!
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

 

X. Kierownictwo rajdu.

 • Kierownik rajdu: Mirosław Dziedzicki
 • Obsługa rajdu: T. Lewikowski, D.Rychlicka, A.Bęczkowski, M.Sobieszek, M.Cmiel, A.Witkowska - Niezgoda, K. Opałka,        M. Tomaszewski, M. Mroczek, P. Muszyński, K. Giedyk, Z. Pyrko, Ł. Majewski, E. Dziedzicka, M.Lenard, J.Popis, M.Grygiel