dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
 
Edukacja dla bezpieczeństwa

Autor:Jarosław Słoma
Nazwa serii:„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” - nowa podstawa programowa
ISBN:978-83-267-0696-7
    Nr dopuszczenia:426/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa to zajęcia edukacyjne mające na celu przygotować człowieka jako jednostkę do życia w zbiorowości ludzkiej bez względu na wykonywany zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej.

Głównym zadaniem przedmiotowego programu jest wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań uczniów w sytuacjach ekstremalnych, aby potrafili oni wykorzystywać nabyte umiejętności. Istotnym celem programu nauczania jest ponadto wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne dla uświadamiania im zagrożeń występujących we współczesnym świecie i na ich bazie wykształcenie u nich nawyków do podejmowania działań o charakterze prewencyjnym, pozwalających unikać lub niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno jednostkowy, jak i globalny.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kozienicach

  Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach